Competitiereglement MJT 2024


ARTIKEL 1
De wedstrijden worden gespeeld volgens de regels van de Nevobo met aanvulling van de artikelen in dit reglement die afwijken van het Nevobo-reglement.

ARTIKEL 2
De wedstrijden worden geleid door de aangewezen gelicentieerde arbiters/officials.

ARTIKEL 3
Iedere deelnemer van een Nederlandse vereniging dient in het bezit te zijn van een Nevobo-relatiecode. Deze relatiecode dient bekend te zijn bij de organisatie. Deelnemers van buitenlandse verenigingen dienen een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen. 

ARTIKEL 4
Het is niet toegestaan te spelen onder invloed van alcohol of andere verdovende middelen, op straffe van diskwalificatie van desbetreffende spe(e)l(st)ers.

ARTIKEL 5
5.1.    Voor de spe(e)l(st)ers die deelnemen aan dit MJT Doezum gelden de volgende leeftijdsgrenzen:
        * B-jeugd:             geboren op/na 01/10/2007
        * A-jeugd:            geboren op/na 01/10/2005
        * Top-jeugd:        geboren op/na 01/10/2002

5.2. Dispensatiespeler/dispensatiespeelster:
Speler/speelster die maximaal 12 maanden de leeftijdsgrens van de bedoelde categorie is gepasseerd. In ieder team is ten hoogste 1 dispensatiespeler/-speelster toegestaan. Een 2e dispensatie- speler/-speelster in een team kan door de MJT-commissie worden toegestaan wanneer hierover voorafgaand aan het toernooi contact is opgenomen.

5.3. Gastspeler/gastspeelster:
Speler/-speelster die voldoet aan de gestelde leeftijdsgrenzen, maar bij de start van het MJT Doezum niet als lid van de vereniging waarvoor hij/zij uitkomt tijdens het MJT Doezum is aangemeld bij de Nevobo. In de categorieën Meisjes B, Meisjes A en Meisjes Top zijn gastspeelsters in principe niet toegestaan. Gelet op het dalend aantal aanmeldingen van jongensteams zijn in de categorieën Jongens B, Jongens A en Jongens Top maximaal 2 gastspelers per team toegestaan mits hierover voorafgaand aan het MJT contact is opgenomen met de MJT-commissie.

ARTIKEL 6

6.1 Jongens A (6 teams)                    
6.1.1  Gestart wordt met een halve competitie in poule A waarin ieder team 5 wedstrijden speelt.  
6.1.2 De nummers 1,2 en 3 van poule A spelen vervolgens in poule B een halve competitie. De nummers 4,5 en 6 van poule A spelen een halve competitie in poule C. Alleen de punten behaald in poule A tegen teams die zich geplaatst hebben voor resp. poule B en C worden meegenomen naar resp. poule B en C.
6.1.3 De nummer 1 uit poule B en de nummer 1 uit poule C resp. nummer 2 en 3 uit poule B spelen in poule D tegen  elkaar (kruisfinales). De winnaars spelen om de 1e/2e plaats in poule G (Finale) en de verliezers om de 3e/4e plaats in poule F (3/4).
6.1.4  De nummers 2 en 3 uit poule C spelen in poule E (5/6) tegen elkaar om de 5e/6e plaats in de eindstand.

6.2.   Jongens Top (7 teams)
6.2.1 Gestart wordt met een halve competitie in poule A waarin elk team 6 wedstrijden speelt.
6.2.2 De nummers 1 en 4 resp. 2 en 3 spelen in poule B tegen elkaar (kruisfinales). De winnaars spelen om de 1e/2e plaats in poule E (Finale) en de verliezers om de 3e/4e plaats in poule D (3/4).
6.2.3  De nummers 5 t/m 7 van poule A spelen om de plaatsen 5, 6 en 7 in de eindstand een halve competitie in poule C (5/6/7). Alleen punten behaald in poule A tegen teams die zich geplaatst hebben voor poule C (5/6/7) worden meegenomen naar poule C (5/6/7).

6.3 Jongens B en Meisjes B (8 teams) 
6.3.1   Gestart wordt met een halve competitie in poule A waarin ieder team7 wedstrijden speelt.
6.3.2 De nummers 1 en 4 resp. 2 en 3 spelen in poule B tegen elkaar (kruisfinales). De winnaars spelen om de 1e/2e plaats in de poule F  (Finale) en de verliezers om de 3e/4e plaats in poule E (3/4).
6.3.3   De nummers 5 en 6 uit poule A spelen in poule D (5/6) tegen elkaar om de 5e/6e plaats. De nummers 7 en 8 uit poule A spelen in poule C (7/8) tegen elkaar om de 7e/8e plaats.      

6.4 Meisjes A (9 teams)
6.4.1  Gestart wordt met een halve competitie in poule A waarin ieder  team 8 wedstrijden speelt.
6.4.2 De nummers 1 en 4 resp. 2 en 3 spelen in poule B tegen elkaar (kruisfinales). De winnaars spelen om de 1e/2e plaats in de poule F  (Finale) en de verliezers om de 3e/4e plaats in poule E (3/4).   
6.4.3 De nummers 5 en 6 uit poule A spelen in poule D (5/6) tegen elkaar om de 5e/6e plaats. De nummers 7 en 8 uit poule A spelen in poule C (7/8) tegen elkaar om de 7e/8e plaats.

6.5 Meisjes Top  (10 teams)
6.5.1  De 10 teams zijn verdeeld over 2 poules (poule A en B). Gestart wordt  met een halve competitie in poule A en B waarin ieder team 4 wedstrijden speelt.
6.5.2  De nummers 1, 2 en 3 van poule A en de nummers 1, 2 en 3 van poule B spelen vervolgens in poule C een kwart competitie; d.w.z. de zes teams in deze poule spelen ieder drie wedstrijden, alleen tegen die teams waar (in poule A/B) nog niet tegen is gespeeld. Deze nummers 1, 2 en 3 van poule A en B nemen alleen die punten mee naar poule C die behaald zijn in poule A / B tegen teams die zich ook geplaatst hebben voor poule C.
6.5.3  De nummers 4 en 5 van poule A en B spelen een halve competitie in poule D. Punten behaald in poule A en B worden niet meegenomen naar poule D.
6.5.4  De nummers 1 en 4 resp. 2 en 3 van poule C spelen  in poule E (kruis- finales); de winnaars spelen om de 1e/2e plaats in poule I (Finale) en de verliezers om de 3e/4e plaats in poule H (3/4).
6.5.5  De nummers 5 en 6 van poule C en de nummer 1 van poule D spelen in poule G (5/6/7) een halve competitie om de plaatsen 5, 6 en 7 in de eindstand. Punten behaald in poule C en D worden niet meegenomen naar poule G (5/6/7).
6.5.6  De nummers 2, 3 en 4 van poule D spelen in poule F (8/9/10) een halve competitie om de plaatsen 8, 9 en 10 in de eindstand. Deze teams nemen alleen die punten mee naar poule F (8/9/10) die behaald zijn in poule D tegen de teams die zich ook geplaatst hebben voor poule F (8/9/10).       

ARTIKEL 7
7.1 De winnaar van een set is het team dat het eerst 25 punten behaalt, met een voorsprong van ten minste twee punten. Voor elke gewonnen set wordt één wedstrijdpunt toegekend.
7.2 Alle wedstrijden bestaan uit twee sets behalve die genoemd in de artikelen 6.1.3, 6.1.4, 6.2.2, 6.3.2, 6.3.3, 6.4.2, 6.4.3 en 6.5.4. Deze worden gespeeld om twee gewonnen sets (‘best of 3’). Bij de eventuele 3e set zal er een veldwissel plaatsvinden wanneer er 8 punten zijn behaald door één van de teams. De eventuele 3e set wordt gewonnen door het team dat als eerste 15 punten behaalt, met een voorsprong van ten minste 2 punten.
7.3 Er wordt niet getost voor de aanvang van de wedstrijd. De aanvoerder van het laatstgenoemde team heeft de eerste keuze (opslag of veldkant). Bij een eventuele 3e set heeft de aanvoerder van het eerstgenoemde team het recht om als eerste te kiezen. 
7.4  Het eerstgenoemde team is verantwoordelijk voor het leveren van een teller.
7.5 Indien een team 5 minuten na de aanvangstijd niet tot spelen gereed is verliest dit team de eerste set met 25-0. Is het team 15 minuten na  de aanvangstijd niet gereed om te spelen dan verliest het team de wedstrijd met tweemaal 25-0. In geval van overmacht kan de afdeling wedstrijdzaken elders beslissen.

ARTIKEL 8
8.1  In de materiaalberging achter de velden (Doezum) en in de kleine (gym)zaal (Marum) is ruimte voor warmlopen/warming-up. Ballen zijn in deze ruimten nadrukkelijk niet toegestaan, daarnaast verwachten wij dat er met respect wordt omgegaan met de materialen die in deze ruimte opgeslagen worden. In Doezum is het alleen tijdens een time-out en na afloop van een set op veld 2 toegestaan om de warming- up-ruimte te bereiken door langs veld 2 naar de berging te lopen.
8.2  Voorafgaand aan elke wedstrijd is maximaal 5 minuten tijd beschikbaar voor inspelen of inslaan. Wanneer de nethoogte tussen twee wedstrijden door versteld moet worden is er geen mogelijkheid om in te slaan. Er wordt dan alleen ingespeeld. 
8.3  Wedstrijden starten niet eerder dan op het in het wedstrijdschema vermelde tijdstip. Door vertraging/uitloop kunnen wedstrijden later starten dan het tijdstip in het wedstrijdschema. De MJT-commissie en wedstrijdleiding behouden zich het recht voor om indien nodig wedstrijden te verplaatsen en In uitzonderlijke situaties wedstrijden te kunnen inkorten of annuleren.

ARTIKEL 9
Mochten er teams in wedstrijdpunten gelijk eindigen in een poule, dan gelden de volgende regels:
a.   beslissend is het puntensaldo in scorepunten (aantal scorepunten vóór minus scorepunten tegen),
is ook dit gelijk dan: 
b.   wordt er gekeken naar het puntenquotiënt (aantal scorepunten voor gedeeld door aantal scorepunten tegen),
is ook dit gelijk dan: 
c. wordt er gekeken naar het setsaldo (aantal sets vóór minus aantal sets tegen),
is ook dit gelijk dan:
d. beslist het puntensaldo (aantal scorepunten vóór minus scorepunten tegen)van de onderling gespeelde wedstrijd(en) in deze poule,
is dit ook gelijk dan:
e.  zal er 1 beslissende set worden gespeeld die wordt gewonnen door het team dat als eerste 15 punten behaalt, met een voorsprong van ten minste 2 punten.
 
ARTIKEL 10
De nethoogten zijn:

B-jeugd:   
Meisjes       2.24 m
Jongens     2.30 m

A-jeugd:  
Meisjes       2.24 m
Jongens     2.43 m

Top-jeugd:  
Meisjes       2.24 m
Jongens     2.43 m

ARTIKEL 11
Alle teams dienen tijdens het hele toernooi te spelen in uniforme kleding dat in ieder geval van rugnummers is voorzien. Bij voorkeur dient op woensdagavond en zaterdagmiddag het clubtenue gedragen te worden.

ARTIKEL 12 
Zowel de wedstrijdbal als inspeelballen worden door de organisatie beschikbaar gesteld. Het is niet toegestaan deze ballen mee te nemen naar plekken buiten de volleybalvelden.

ARTIKEL 13  
De organiserende vereniging, noch de gemeente Westerkwartier zal verantwoordelijkheid aanvaarden voor:  

  • ongevallen en blessures; deelname geschiedt op eigen risico

  • diefstal, beschadiging of zoekraken van persoonlijke eigendommen

  • schade, toegebracht aan mens of enig goed

ARTIKEL 14 
Er kan geen officieel protest worden ingediend bij de wedstrijdleiding of arbitrage. Wel kan een wedstrijd gerelateerde klacht worden ingediend, de wedstrijdleiding besluit of deze in behandeling wordt genomen en streeft vervolgens naar een oplossing naar ieders tevredenheid. Ook staat de wedstrijdleiding open voor waardevolle suggesties.       

ARTIKEL 15 
De afdeling wedstrijdzaken van de MJT-commissie beslist in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet.

Sponsoren bedankt

Design door MERKMARK | Technische realisatie door BlackCup